Dr Agarwals Eye Hospital Near 695003 KL, Thiruvananthapuram, 695010