Dr Agarwals Eye Hospital Near Allipuram Main Road, Visakhapatnam, 530002