Dr Agarwals Eye Hospital Near Asaramji Bapu Ashram Marg, Nashik, 422005