Dr Agarwals Eye Hospital Near DR Vikram Sarabhai Marg, Surat, 395009