Dr Agarwals Eye Hospital Near Dr Radhakrishnan Salai, Chennai, 600014