Dr Agarwals Eye Hospital Near Hasthinapuram Main Road, Chennai, 600044