Dr Agarwals Eye Hospital Near Maharshi Valmiki Chowk, Mumbai, 400078