Dr Agarwals Eye Hospital Near Sardar Pratapsingh Marg, Mumbai, 400078