Dr Agarwals Eye Hospital Near Shahid Ashok Kamte Chowk, Pune, 411027