Dr Agarwals Eye Hospital In Vashi, Sector 17, Navi Mumbai, Maharashtra